Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:49:37Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-05-21en_US
dc.identifier.citationTodal, Tiril Ærum. Foodways. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/16263
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om hvordan hvite middelklasseamerikanere i North Carolina manøvrerer i det amerikanske matlandskapet, som blant annet består av globalisert, lokal og egenprodusert mat. Med utgangspunkt i argumentet om USA kan sies å ha et kjøkken, eller om betegnelsen kjøkken er et passende begrep (Mintz 1996, Belasco 2008), argumenterer jeg for at mange allikevel var opptatte av å spise og lage mat som var meningsfull for dem. Sentralt i flere av informantenes fortellinger om og bruk av maten, sto idéen om det autentiske. Det vil fremgå at dette ikke er en materiell kvalitet ved maten, men heller en idé om et sett av relasjoner som avhenger av tid og sted. Det var i møter mellom ulike typer mat at forskjellene ble tydelige, som samtidig belyste sammenhenger og aspekter ved kjønn, autentisitet, globalisering og lokalitet. Gjennom å fokusere på konsumpraksiser, vil det fremkomme at hvordan maten spises, lages eller kjøpes, med hvem den deles, gis som gave og selges, sier noe om hvilken type mat som konsumeres, identitet og klasse. Oppgaven viser hvordan mat knyttet til minner har en sterk kraft, som både kan være tilslørt av, og tilsløre den egentlige maten. Aspektet ved tillit er et sentralt aspekt, og jeg vil i denne oppgaven vise at tillit er knyttet til diskursene og idéene om den autentiske, lokale og globale maten. Det vil imidlertid fremgå at maten ikke kun er mat, men at den i bruk, i samtale og under tilbereding blir ilagt flere betydninger, blir gjenskapt, videreutviklet, og øvd motstand mot, med det mål om å fylle ulike meningsrom.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleFoodways : en sosialantropologisk studie av egendyrket, lokal og globalisert mat, North Carolina, USA.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-08-28en_US
dc.creator.authorTodal, Tiril Ærumen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::250en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Todal, Tiril Ærum&rft.title=Foodways&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-31823en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo163970en_US
dc.contributor.supervisorSusanne Brandtstädter, Elisabeth Lorange Fürsten_US
dc.identifier.bibsys122506316en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/16263/1/MasteroppgaveTilrilLxrumTodal.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata