Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:48:47Z
dc.date.available2013-03-12T09:48:47Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-05-15en_US
dc.identifier.citationHoff, Tuva Høiby. Kunnskap er makt!. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/16250
dc.description.abstractSammendrag Grunnlaget for denne masteroppgaven er et 5 måneders langt feltarbeid i San Juan, Puerto Rico. Fra januar til juni 2011 bodde jeg i hovedstaden for å studere hverdagslivet blant informantene mine som kommer fra middelklassen i San Juan. Jeg argumenterer for at man må se historiske faktorer, strukturer i samfunnet og personers individuelle erfaringer i sammenheng, for å forstå de prosesser som foregår i hverdagslivet. Prosessene jeg har sett på i hverdagen handler om konsumpraksiser, nasjonal identitet og uttrykk for kjønn. Disse aspektene preges av makt på ulike måter; det foregår hele tiden forhandlinger om maktforholdene og legitimering av disse. Mine informanter benytter seg daglig av kunnskap, bevisst og ubevisst, for å kunne handle innenfor visse gitte rammer. Diskurser som preger deres liv kommer til syne i ulike kontekster, og jeg har studert deres oppfatning og opplevelse av dette. Ved å bruke Pierre Bourdieus habitusbegrep og former for kapital viser jeg på hvilke måter tilgangen til makt legges til rette gjennom hverdagslige dynamikker. Slike uttrykk for makt vises gjennom konsumpraksiser, som for eksempel bosted og utdanning. Jeg benytter Fredrik Barths begrep om kunnskap for å vise at det er gjennom akkumulert kunnskap at informantene forstår sin verden og handler deretter. De tilhører et samfunn med en komplisert politisk form, en fritt assosiert stat av USA siden 1952, og informantene benytter sin kunnskap på ulike måter når det gjelder deres oppfatning om hvorvidt Puerto Rico er en koloni eller ikke. Gjennom Henrietta B. Moores begrep om kroppsliggjort intersubjektivitet forstår jeg informantenes liv i lys av deres posisjonerte erfaringer, kroppslige og som en form for kunnskap. Ved å kombinere aspekter ved maktforhold og anvendelse av kunnskap i sosial praksis tydeliggjøres hverdagslige dynamikker som preger informantenes liv i San Juan, Puerto Rico.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleKunnskap er makt! : en studie av maktforhold og sosial praksis i San Juan, Puerto Ricoen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-08-31en_US
dc.creator.authorHoff, Tuva Høibyen_US
dc.subject.nsiVDP::250en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hoff, Tuva Høiby&rft.title=Kunnskap er makt!&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-31793en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo161975en_US
dc.contributor.supervisorChristian Krohn-Hansenen_US
dc.identifier.bibsys122537637en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/16250/1/HxibyxHoffx-xmaster.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata