Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:48:28Z
dc.date.available2013-03-12T09:48:28Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-05-10en_US
dc.identifier.citationGarnaas, Maja Tove. Kake er alltid halal. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/16243
dc.description.abstractSammendrag «Kake er alltid halal» er en kvalitativ studie, basert på et halvt års feltarbeid på en voksenopplæring for minoritetskvinner i Groruddalen. Skolen gir tilbud om norsk språkopplæring gjennom praksis på kjøkken og tekstillinje, og har et spesielt fokus på sunnhet og helse. Studien har observert samhandling mellom lærere og elever, og fokuserer spesielt på hvordan ideer om sunnhet kommuniseres. Studien argumenterer for at kommunikasjon om sunnhet handler om å lage grenser. Grensene er i utgangspunktet usynlige og ikke fysiske, men likevel tilstedeværende. Teori er valgt på bakgrunn av disse observasjonene, og avhandling legger derfor vekt på Barths (1969) og Douglas (1966) ulike teorier om grenser. Norske ideer om sunnhet, med bakgrunn i statens kostholdsråd setter premisser for hva som er tillatt mat på skolens kjøkken. Hovedgrensen som kommuniseres av lærerne, er den mellom sunt og usunt, med tilhørende tider for matinntak. Elevene kan ha andre prioriteringer. Deres grenser i maten blir undersøkt fra et muslimsk ståsted, med fokus på muslimske spiseregler, siden disse ble aktualisert i samhandling. Analysen viser at grensen mellom sunt og usunt må gå opp med grensen mellom halal og haram hvis de muslimske kvinnene skal ta den i bruk. Et fokus på kommunikasjon av ideer om sunnhet leder til en drøfting av generelle maktforhold på en voksenopplæring. Det foregår en uheldig kategorisering av nordmenn som idealtype og gode rollemodeller, mens minoritetskvinner havner i kategorien usunn, fordi noen elevers handlinger blir satt til å representere alle minoritetskvinner. Empirien viser situasjoner som kan minne om samhandling mellom voksen og barn i grunnskolen. Forskjellen fra grunnskolen er at det på voksenopplæringen ikke finnes regelverk for hvordan man skal takle uenigheter mellom elever og lærere. På en voksenopplæring i Norge blir den norske normaliteten retningsgivende i undervisningen. Det blir opp til hver enkelt lærer å definere hva denne normaliteten består av, og hvordan den skal formidles. På voksenopplæringen eksisterer to kunnskapsregimer med hver sin kulturelle logikk, basert på henholdsvis norske ideer om sunnhet og muslimske spiseregler. Det norske systemets modellmakt gjør at det ene kunnskapsregimet har definisjonsmakt over det andre.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleKake er alltid halal : om kommunikasjon av sunnhet på en voksenopplæring i Groruddalenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-08-28en_US
dc.creator.authorGarnaas, Maja Toveen_US
dc.subject.nsiVDP::250en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Garnaas, Maja Tove&rft.title=Kake er alltid halal&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-31810en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo159895en_US
dc.identifier.bibsys122507789en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/16243/2/rettetversjon-Garnaas-master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata