Hide metadata

dc.date.accessioned2013-08-01T10:31:20Z
dc.date.available2013-08-01T10:31:20Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-12-07en_US
dc.identifier.citationRugkåsa, Marianne. Transformasjon og integrasjon. Doktoravhandling, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/16175
dc.description.abstractDeltakelse i arbeidslivet er et viktig politisk virkemiddel for integrasjon av innvandrerbefolkningen. Minoritetsetniske kvinners deltakelse i arbeidslivet skal særlig fremme kjønnslikestilling og bekjempe fattigdom.<br><br> Marianne Rugkåsa viser i sin doktoravhandling i sosialantropologi hvordan arbeidslinja, som et grunnleggende ideal i norsk velferds- og sosialpolitikk, er forankret i norsk kulturhistorie. I avhandlingen blir integrasjon av minoritetsetniske kvinner sett som et ledd i en prosess hvor alle mennesker skal integreres i den norske velferdsstaten. Minoritetsetniske kvinner må tilegne seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter, blant annet gjennom arbeidskvalifisering, slik at de kan delta i arbeidslivet. Dette blir sett i sammenheng med hvordan norske bønder og arbeidere på begynnelsen av 1900- tallet måtte tilegne seg nye kvalifikasjoner og tilpasse seg middelklassens normer og verdier. Tilsvarende må etniske minoriteter i dagens samfunn tilpasse seg majoritetsbefolkningens normer og verdier. Majoritetens oppfatninger av hva som er normalt og akseptabelt danner både et utgangspunkt for majoritetens beskrivelse av seg selv og av alle grupper som faller utenfor det ”normale”.<br><br> Mange minoritetsetniske kvinner oppfattes som svært forskjellige fra norske kvinner, blant annet på grunn av klesdrakt eller hvordan de lever. Politiske myndigheter og offentlig ansattes beskrivelser av minoritetsetniske kvinner, og videre hva de lærer dem at de må endre for å tilpasse seg majoritetssamfunnet, belyser majoritetens normer og oppfatninger av ”normalitet”. Samtidig gir dette et bilde av hva som bidrar til å forme alle mennesker i det norske samfunnet.<br><br> I avhandlingen diskuteres også hvorvidt integrasjon i arbeidslivet vil føre til integrasjon av minoritetsbefolkningen på andre arenaer i majoritetssamfunnet.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleTransformasjon og integrasjon : kvalifisering av minoritetsetniske kvinner til arbeid og deltakelse i den norske velferdsstatenen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.date.updated2013-07-16en_US
dc.creator.authorRugkåsa, Marianneen_US
dc.subject.nsiVDP::250en_US
cristin.unitcode170900en_US
cristin.unitnameSosialantropologisk institutten_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Rugkåsa, Marianne&rft.title=Transformasjon og integrasjon&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Doktoravhandlingen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-26442en_US
dc.type.documentDoktoravhandlingen_US
dc.identifier.duo109516en_US
dc.contributor.supervisorHalvard Vike, Steinar Stjernøen_US
dc.identifier.bibsys13235182xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/16175/1/dravh-Rugkaasa.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata