Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:48:33Z
dc.date.available2013-03-12T09:48:33Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-05-20en_US
dc.identifier.citationHassan, Sahra Cecilie. Identitet over grenser. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/16153
dc.description.abstractSammendrag Basert på feltarbeid i London og Somaliland undersøker oppgaven hvordan et liv i diaspora påvirker (re)produksjon av somalisk identitet og kultur. Med utgangspunkt i somaliere i London og deres deltagelse i lokale og transnasjonale nettverk belyser oppgaven de ulike prosessene som influerer deres forståelse av egen identitet og kultur. Somalierne i London kan sies å forholde seg til ulike, og til tider motstridende sosiale fellesskap i hverdagen. På den ene siden er de lokalt forankret i London og driver en lokal produksjon av identitet og kultur der, men samtidig er de delaktig i et transnasjonalt somalisk fellesskap uten spesifikk lokal forankring. I avhandlingen ser jeg på hvordan unge håndterer de ulike nivåene av tilhørighet, hvordan de eldre arbeider for en opprettholdelse av kulturell kontinuitet og hvordan et kulturelt fellesskap praktiseres på tvers av landegrenser. I behandlingen av en slik tematikk tok jeg utgangspunkt i det patrilineære slektskapssystemet som lenge har spilt en sentral rolle i somalisk kultur og som, basert på min erfaring, spiller en viktig rolle for kategorisering av sosiale subjekter i diaspora. Det somaliske slektskapssystemet kalt klan er også den formen for relasjoner lokal og transnasjonal tilhørighet oftest praktiseres gjennom. Ved å anvende et relasjonelt fokus har jeg fått innblikk i implikasjonene av å delta i et klansystem som i dag strekker seg utover landegrenser og inkorporerer subjekter i et mangfold lokale kontekster. I andre halvdel av oppgaven diskuteres lokal identitetsforhandling i London med utgangspunkt i Barths teorier om kulturelle grenser. Her vektlegges somaliernes behov for å redefinere seg selv i en ny kontekst og viser hvordan religion har blitt fremhevet som en relevant kulturell grense i møte med nye ”andre”. Avslutningsvis deltar jeg i en av de rådende debattene i moderne antropologi rundt betydningen av sted i en såkalt de-territorialisert verden. Her viser jeg hvordan subjekter, gjennom rituell praksis, symbolsk forankres i hjemlandets kontekst. Videre diskuteres forholdet mellom en forestilt forankring i Somaliland og en erfart opplevelse av å leve lokalt i London.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleIdentitet over grenser : tilhørighet som forestilling og praksis i et somalisk diasporasamfunnen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-08-26en_US
dc.creator.authorHassan, Sahra Cecilieen_US
dc.subject.nsiVDP::250en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hassan, Sahra Cecilie&rft.title=Identitet over grenser&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-25393en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo102788en_US
dc.contributor.supervisorAud Talleen_US
dc.identifier.bibsys101760698en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/16153/1/Masteroppgave3.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata