Now showing items 338-341 of 341

 • Engedahl, Guro Elisabeth (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  Epitelcellelinjen ”Madin-Darby canine kidney” (MDCK) er en velstudert polarisert cellelinje som danner tette cellelag med separate apikale og basolaterale membrandomener, som ved hjelp av polarisert transport av nysyntetiserte ...
 • Aas, Eva (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Legionella er en vannlevende bakterieslekt som er alminnelig i norske innsjøer. Til tross for dette er det vist at Legionella stiller strenge krav til næring når den dyrkes i laboratoriet, og optimal vekst oppnås ved omkring ...
 • Kjellgren, Anette; Bood, Sven Å; Axelsson, Kajsa; Norlander, Torsten; Saatcioglu, Fahri (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2007)
  Background Increasing rates of psychosocial disturbances give rise to increased risks and vulnerability for a wide variety of stress-related chronic pain and other illnesses. Relaxation exercises aim at ...
 • Eriksson, Agneta Elisabet (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
  The use of monoclonal antibodies in the search for anti-cancer therapeutics has been a research field of great potential since the hybridoma technology was introduced by Köhler and Milstein in the mid 70s. The use of ...