Hide metadata

dc.date.accessioned2014-03-27T12:10:31Z
dc.date.available2014-03-27T12:10:31Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-30en_US
dc.identifier.citationHaugstveit, Ida Maria, Ponarina, Olena, Lützen, Julia Shelushyna Overskeid, Haug, Peder Ingar Brennskag, Vindøy, Audun, Hvidsten, Mariann. Utfordringer og muligheter. Prosjektoppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15947
dc.description.abstractProsjektgruppen fikk i oppdrag å se på hvordan KS kan øke rekrutteringen av arbeidsgivere til Kommunesektorens Traineeprogram. For å undersøke dette har vi gjennomført intervjuer og foretatt en spørreundersøkelse av kommunale arbeidsgivere. Vår undersøkelse viser at det er behov for å øke den politiske forankringen av lokale arbeidsgiver- og rekrutteringsstrategier. Fraværet av en overordnet arbeidsgiver- og rekrutteringsstrategi i kommunene fungerer som en barriere mot deltakelse i traineeprogrammet ved at det oppfattes som en kostnad fremfor en langsiktig investering. Med en lokal arbeidsgiverstrategi forankret i et politisk organ vil deltakelse i Kommunesektorens Traineeprogram kunne være et tiltak for å sette en offensiv arbeidsgiverstrategi ut i livet. På bakgrunn av funn virker det nødvendig å klargjøre informasjonen om traineeprogrammet ytterligere. Konkret informasjon om traineeprogrammets utforming og gjennomføring er vesentlig for å unngå misforståelse av hva traineeprogrammet er. I tilknytning til dette kan det være nyttig å skille mellom markedsføringen til store og mindre arbeidsgivere. Det å selge inn traineeprogrammet ved å vektlegge ulike aspekter tilpasset de ulike kommuners størrelse og beliggenhet vil kunne bidra til at kommuner i større grad ser at traineeprogrammet møter deres fokus og behov. Det uttrykkes videre ønsker om mer fleksibilitet knyttet til traineeprogrammets uttalte målsetting om varierte praksisplasser for traineen. Arbeidsgiverne søker gjerne etter traineer med spesiell kompetanse innenfor et felt, og dette føles for mange ikke forenelig med en rullerende arbeidspraksis. I forhold til traineekandidatene er arbeidsgiverne fornøyde med den store mengden søkere, men at den ikke helt svarer til behovene i kommunal sektor. Behovet for ingeniører og helsepersonell synes å være felles for hele sektoren og det anbefales derfor å en økt markedsføring av Kommunesektorens Traineeprogram overfor studiesteder som utdanner ingeniører. KS kan også åpne for å innlemme sykepleiere i traineeordningen. Videre oppleves det ønskelig blant kommunene å tiltrekke seg kandidater med en regional tilhørighet. Spesielt blant mindre kommuner i distriktene er dette ønskelig med tanke på å øke mulighetene for bosettelse av kandidaten etter endt traineeperiode. Det foreslås at KS intensiverer markedsføringen av traineeprogrammet ved lokale høyskoler, samt å fremheve overfor traineekandidatene viktigheten av å søke seg til en kommune man virkelig ønsker å arbeide i. På den måten vil mulighetene for at kandidaten har et reelt ønske om å jobbe i den valgte kommunen øke.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleUtfordringer og muligheter : Om rekruttering av kommunale arbeidsgivere til Kommunesektorens Traineeprogramen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2014-03-24en_US
dc.creator.authorHaugstveit, Ida Mariaen_US
dc.creator.authorPonarina, Olenaen_US
dc.creator.authorLützen, Julia Shelushyna Overskeiden_US
dc.creator.authorHaug, Peder Ingar Brennskagen_US
dc.creator.authorVindøy, Audunen_US
dc.creator.authorHvidsten, Mariannen_US
dc.subject.nsiVDP::290en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Haugstveit, Ida Maria&rft.au=Ponarina, Olena&rft.au=Lützen, Julia Shelushyna Overskeid&rft.au=Haug, Peder Ingar Brennskag&rft.au=Vindøy, Audun&rft.au=Hvidsten, Mariann&rft.title=Utfordringer og muligheter&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Prosjektoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-28075en_US
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.identifier.duo126540en_US
dc.contributor.supervisorØystein Fossenen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15947/1/KSProsjektforum2011.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata