Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:40:42Z
dc.date.available2013-03-12T09:40:42Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-05-25en_US
dc.identifier.citationRuud, Cathrine. "Vi har det fint her nede". Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15911
dc.description.abstractDenne oppgaven er en kvalitativ studie som fokuserer på eldres klimasårbarhet. Problemstillingen setter fokus på forskjellen mellom de objektive sårbarhetsfaktorene forskere gjerne jobber ut i fra og de subjektive faktorene som folk flest relaterer seg til. I tillegg forholder denne oppgaven seg til et relativt lukket norsk epistemisk samfunn. Med utgangspunkt i de to ulike perspektivene blir det tydelig gjennom kvalitative, semistrukturerte intervjuer at folk flest ikke tenker det samme om sin sårbarhet som det forskere gjør. Det viste seg faktisk at mange anser seg som verken eldre eller sårbare. Oppgaven utforsker hvilke konsekvenser de eldres egne oppfatninger av sin sårbarhet får for klimatilpasning i et fellesskap som har få dyptgående bånd til det spanske lokalsamfunnet. Et viktig poeng er at denne oppgaven har som mål å forstå sårbarhet som et utgangspunkt der hvor tradisjonell klimaforskning har sett på sårbarhet som et endepunkt slik at man lettere kan identifisere hvilken politikk og hvilke tiltak som må til for å kunne redusere sårbarhet, og hvilke konsekvenser dette har i form av muligheter og begrensninger. Det som er viktig for folk flest når det gjelder kognitive oppfatninger av sårbarhet er først og fremst to prosesser som kalles risk og adaptation appraisal. Dette er kognitive prosesser som tar for seg hvordan personer vurderer en klimatrussels sannsynlighet og skadepotensial, og sin egen evne til å unngå å bli skadet av denne eventuelle trusselen. I litteraturen har det vist seg at det er særlig negativ affekt som er viktig for å gi mennesker motivasjonen til å gjennomføre tilpasningstiltak, men det viser seg også at flere oppfatter informasjon fra forskning og myndigheter som skremselspropaganda fordi personlig erfaring hittil ikke har indikert en særlig stor risiko for negative konsekvenser av hetebølger. For de som ikke har kjent de negative konsekvensene på kroppen er det liten sammenheng mellom ekstremvær og klimaendringer; noe som gjerne ses på som umulig eller unødvendig å tilpasse seg til. Konsekvensene av disse oppfatningene er dessuten ofte at man avgrenser seg selv fra en eventuell klimaendringsdiskurs til tross for at man kan gjenkjenne noen gode tiltak for å beskytte seg mot ekstreme temperaturer. Det viste seg dessuten også at til tross for en relativt bred konsensus i samfunnsvitenskapene om at sosiale relasjoner som nettverk og sosial kapital har en positiv effekt på sårbarhet, så finnes det visse forutsetninger for at det skal være slik. Denne oppgaven viser at sosiale nettverk kan være av betydning for sårbarheten til de eldre i epistemiske samfunn, men det forutsetter at de felles identitetene og verdiene som bygges ligger til grunn for oppfatning av klimaendringer som et alvorlig problem som krever at vi tilpasser oss i dag og i fremtiden. Til slutt tas det også opp noen etiske spørsmål som dukker opp i denne forbindelse: Hvorfor skal vi bry oss hvis de eldre ikke gjør det?nor
dc.language.isonoben_US
dc.title"Vi har det fint her nede" : Klimasårbarhet blant norske eldre - oppfatninger av klimaendringer og implikasjonene for tilpasningen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-03-08en_US
dc.creator.authorRuud, Cathrineen_US
dc.subject.nsiVDP::290en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Ruud, Cathrine&rft.title="Vi har det fint her nede"&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-25095en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo102905en_US
dc.contributor.supervisorKaren O'Brienen_US
dc.identifier.bibsys111966221en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15911/3/ruud.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata