Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:37:08Z
dc.date.available2013-03-12T09:37:08Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-12-01en_US
dc.identifier.citationSvendsen, Anne Marie Tunby. Samliv på tvers av grenser. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15900
dc.description.abstractI denne undersøkelsen studeres samliv blant par hvor den ene parten, mannen i min oppgave, er tilknyttet det norske Luftforsvaret. Problemstillingen er: Hvordan opplever og håndterer etablerte par, tilknyttet Luftforsvaret, utfordringer i samlivet? Fokus vil være både på situasjonen, når mannen er ute i internasjonal operasjon, og i perioden etter at han er tilbake i familien. Undersøkelsen tar spesielt for seg hvordan parene forhandler om den praktiske arbeidsfordelingen i hjemmet, og hvordan de skaper nærhet til hverandre på avstand. Jeg tar for meg situasjonen, hvor mannen har vært ute i internasjonalt oppdrag over en lengre periode, mens kvinnen har ansvar for hjemmet og barna. Jeg har ønsket å få innblikk i hvordan disse parene har håndtert denne situasjonen, og hvordan de har klart å ta vare på samlivet i tiden med fravær til hverandre. Hvordan parene takler denne perioden, vil også avhenge av måten de gjennomfører hverdagen på når begge er hjemme. Jeg har fått informantene til å dele sine erfaringer med meg om dagliglivet når de er sammen, samt hvordan de forhandler seg tilbake til arbeidsfordelingen de har i hverdagen når mannen kommer hjem. Dette er par som befinner seg i en spesielt krevende situasjon. De må i en periode leve litt på kanten av det moderne likestillingsidealet, ved at kvinnen blir alene om oppgavene i hjemmet og mannen er fraværende i familielivet. Jeg søker i denne undersøkelsen å finne ut mer om hvordan dette fungerer i dagens samfunn, hvor selvrealisering ofte er et ønske fra både mannen og kvinnen, og der begge er yrkesaktive. Hensikten med oppgaven er å finne ut mer om hva nettopp disse parene har gjort for å ta vare på samlivet gjennom perioden de er fra hverandre, ettersom de i etterkant av den internasjonale tjenesten fortsatt holder sammen. Jeg ønsker også å undersøke hvilke utfordringer de møtte gjennom perioden fra hverandre og måten utfordringene ble håndtert på. Skilsmisseraten er på et høyt nivå i samfunnet generelt, men par tilknyttet Forsvaret har enda større risiko for samlivsbrudd, i følge tidligere forskning. Det å være fra hverandre, mens den ene parten er ute i internasjonale operasjoner, regnes som en stor belastning for samlivet. Utvalget består av seks par hvor mannen i familien er tilknyttet det norske Luftforsvaret. Alle parene er gift og har hatt hjemmeboende barn i perioden da mannen var ute i internasjonalt oppdrag. Datamaterialet som studien bygger på, er kvalitative intervjuer med disse parene og deres erfaring av situasjonen. Fortellingene analyseres ut ifra teorier om kjønn, modernitet og samliv, samt empirisk forskning fra feltet. Arlie Russell Hochschild, Hanne Haavind, Helene Aarseth, Åse Røthing, Tove Thagaard, Anthony Giddens, Lynn Jamieson, Eva Illouz, Ulrich Beck og Elisabeth Beck- Gernsheim, Jean Duncombe og Dennis Marsden, er sentrale teoretikere jeg knytter funnene mine til i analysen. Enkelte av perspektivene hevder at parforhold i dagens samfunn er demokratisk og likestilt, mens andre beskriver et fortsatt eksisterende maktforhold mellom mann og kvinne. I analysen fremkommer eksisterende samfunnsidealer gjennom fortellinger om informantenes erfaringer. Parene er opptatt av at parforholdet skal være likestilt, noe de selv også mener de er. Samtidig fremkommer det en skjevfordeling i ansvaret for husarbeid, hvor kvinnen regnes som hovedansvarlig. Noe av dette kan forklares ved at kvinnen har overtatt oppgaver som mannen tok seg av da begge var hjemme, og har i den nye situasjonen måttet innføre nye rutiner. Det viser seg at mannen kompenserer for tapt tid når han kommer hjem og inntar en aktiv, men ydmyk rolle. For mannen er internasjonal operasjon en interessant del av jobben og kvinnen viser seg støttende til mannens utreise. Å være fra hverandre kan føre til utfordringer i samlivet. For kvinnen bød fraværet i størst grad på praktiske utfordringer i hverdagslivet, mens det for mannen var det emosjonelle fraværet som var vanskeligst. Anerkjennelse av hverandres arbeidssituasjon hjemme og ute, blir viktig for begge parter. Kommunikasjonsmuligheter nevnes som essensielt for å uttrykke følelser til hverandre og for å kjenne nærhet i forholdet, når man befinner seg på så forskjellige steder som man gjør når den ene parten er ute i internasjonal tjeneste. I avslutningskapitlet reflekterer jeg over hva disse parene, som fortsatt holder sammen etter endt utenlandsoppdrag, mener at Forsvaret bør endre, slik at belastningen på parforholdet blir mindre enn hva de selv har erfart. Bakgrunnen for undersøkelsen er et samarbeid med Forsvarsdepartementet, gjennom Vitenskapsbutikken ved UiO. Jeg har dermed ønsket å ta med et eget kapittel som omhandler parenes personlige erfaringer og forslag til utbedringer for par i tilsvarende situasjon.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleSamliv på tvers av grenser : En kvalitativ studie av par tilknyttet det norske Luftforsvareten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-04-13en_US
dc.creator.authorSvendsen, Anne Marie Tunbyen_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Svendsen, Anne Marie Tunby&rft.title=Samliv på tvers av grenser&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24019en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo97557en_US
dc.identifier.bibsys100810306en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15900/4/Svendsen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata