Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:32:49Z
dc.date.available2013-03-12T09:32:49Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-11-24en_US
dc.identifier.citationHøydal, Øyunn Syrstad. Osloforskning. En evaluering. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15899
dc.description.abstractDenne oppgaven er en evaluering av Osloforsknings virksomhet gjennom organisasjonens første 20 år. Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo (UiO). Målet er primært å fremme forskning og rekruttering til forskning på Oslo-relaterte temaer. Det viktigste virkemidlet i dette arbeidet er - og har vært -tildeling av stipender til studenter som behandler Oslo-relaterte temaer i hovedfags- eller masteroppgaver. Evalueringen bygger på en postbasert spørreundersøkelse til tidligere stipendmottakere, intervjuer med nåværende og tidligere engasjerte i Osloforskning, og organisasjonens arkivmateriale. Evalueringen vektlegger elementene mål, prosess og effekt. På den ene siden søker jeg å klargjøre organisasjonens formelle og uformelle mål og undersøke om Osloforsknings virkemiddelbruk (stipendordningen) er i samsvar med organisasjonens formelle mål. På den andre siden ser jeg på virksomhetens drift og interne prosesser for å forklare Osloforsknings virksomhet og utvikling. Evalueringen viser at de offisielle målene for samarbeidet har endret seg lite gjennom 20 år. Skillet mellom disse målene og organisasjonens reelle virksomhet har imidlertid økt i løpet av perioden. Det har skjedd en målforskyvning fra organisasjonens manifeste mål til organisasjonens virkemiddel, stipendordningen, som har blitt et mål i seg selv. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at stipendordningen har begrenset påvirkningskraft i forhold til studentenes valg av oppgavetema. Det synes imidlertid som om ordningen har hatt andre ønskelige effekter.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleOsloforskning. En evalueringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-03-29en_US
dc.creator.authorHøydal, Øyunn Syrstaden_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Høydal, Øyunn Syrstad&rft.title=Osloforskning. En evaluering&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24018en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo97257en_US
dc.identifier.bibsys100739199en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15899/4/Hoydal.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata