Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:33:17Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-11-20en_US
dc.identifier.citationBjørseth, Mari Kristine. Hårvask etter vedtak. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15890
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om fysisk funksjonshemmedes hverdagsorganisering og hverdagsliv. Jeg belyser hverdagslivet til de fysisk funksjonshemmede som organiserer hverdagen ved hjelp av å bruke de to velferdsstatlige omsorgstjenestene; hjemmesykepleie og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i daglige gjøremål. Studien baserer seg på et mestringsperspektiv, et sosialt konstruksjonistisk perspektiv og et autoritetsperspektiv. Disse perspektivene er viktige elementer i utviklingen av en analyse av funksjonshemmedes fortellinger om, og erfaringer i fra hverdagslivet. Valget av perspektiver gjør at studien har en teoretisk forankring innen både sosiologi og funksjonshemningslitteraturen (Disability studies). Litteraturbidrag fra begge leire danner det teoretiske bakteppet for analysen. I studien er jeg inspirert av Tom Shakespeares sosiale forståelse av funksjonshemning. I denne forståelsen sees funksjonshemning som et forhold mellom individet og miljøet rundt. Funksjonshemning sees først og fremst et sosialt fenomen, men det medisinske aspektet og individuelle ønsker og motivasjon, spiller også inn. Funksjonshemning er derfor et resultat av både individuelle og miljømessige faktorer. Med inspirasjon av Dorothy Smiths institusjonelle etnografi i utforming av prosjektets problemstilling, har kvalitativ forskingsmetode i form av intervju vært utgangspunktet for å skape det empiriske materialet i studien. Det er gjennomført intervjuer med i alt fem fysisk funksjonshemmede med bevegelseshemning. Alle fem er i yrkesaktiv alder og både menn og kvinner er representert. Intervjutranskripsjonene og egne notater fra intervjusituasjonene har vært grunnlaget for analysen. Analysen avdekker at det er lettere å oppnå en smidigere organisering av hverdagen med brukerstyrt personlig assistanse, enn det er med bruk av hjemmetjenesten. BPA gjør at en lettere kan styre tid og innhold i assistansen noe som gir rom for fleksibilitet til å kunne tilpasse dagene både i forhold til jobb, fritidsinteresser og sosialt samvær med andre. I tillegg kan dagene tilpasses etter variasjoner i dagsform. Samtidig viser analysen at det krever mye tid og kreves personlige ressurser å administrere BPA ordningen. Analysen avdekker at organisatoriske trekk ved hjemmetjenesten gjør at brukers tid i stor grad blir styrt, noe som gir lite rom for fleksibilitet i hverdagen. Det kan hindre for deltakelse på ulike kulturelle arenaer og for uformelt samvær med venner som ofte skjer på sparket. Hjemmetjenesten opererer med "ca-tid" for når tjenesteutøverne kommer, noe som gjør situasjonen sårbar for de som er avhengige av å forholde seg til flere tjenester og ordninger i hverdagen for å komme seg ut. Ved bruk av flere tiltaksordninger, for eksempel spesialtransport for å komme til skole eller dagsenter, kan forsinkelser fra tjenesteutøverne lett bli et hinder for deltakelse. Analysen avdekker at det å leve med en omfattende fysisk funksjonsnedsettelse og en progredierende medisinsk diagnose, innebærer at stadig mer av hverdagens tid og innhold handler om hvordan håndtere utfordringene knyttet til dette. I tillegg til det velferdsstatlige tjenesteapparatet, viser analysen at familie og andre nære personer er helt sentrale for at hverdagen skal gå opp. Ønsket om å være normal, fremstår som sentralt. Ut i fra forskjellige måter å organisere hverdagen på ved bruk av ulike velferdsstatlige tjenester, identifiseres fire ulike normalitetsbestrebelser. Funksjonshemningen fremheves og brukes i bestrebelsen etter å opprettholde et "normalt" liv. Oppsummert viser studien at det er mange forhold som har betydning for funksjonshemmedes organisering av hverdagen. Forholdene, knyttet både til individet og omgivelsene rundt, er komplekst forbundet, noe som gjør det viktig å utvikle en kunnskap om funksjonshemmedes hverdagsliv basert på funksjonshemmedes egne erfaringer.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleHårvask etter vedtak : En kvalitativ studie av fysisk funksjonshemmedes hverdagsorganiseringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-05-25en_US
dc.creator.authorBjørseth, Mari Kristineen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bjørseth, Mari Kristine&rft.title=Hårvask etter vedtak&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24011en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo97075en_US
dc.contributor.supervisorDag Album og Per Koren Solvangen_US
dc.identifier.bibsys100709702en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15890/4/Bjorseth.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata