Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:33:02Z
dc.date.available2013-03-12T09:33:02Z
dc.date.issued2002en_US
dc.date.submitted2003-02-11en_US
dc.identifier.citationGravås, Tonje Foosnæs. Kjærlighetens tvetydighet. Hovedoppgave, University of Oslo, 2002en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15841
dc.description.abstractDenne oppgaven er en kvalitativ undersøkelse av kjærlighetens mentalitet i det mo-derne. Den baserer seg på intervjuer med syv menn i 30-35-årsalderen omkring deres livsløp i relasjon til kjærlighet, deres tanker og erfaringer i forhold til egne konkrete kjærlighetsliv og til kjærlighet betraktet mer ”abstrakt” og generelt. Det etableres et perspektiv på kjærlighet som en sosial konstruksjon, for å muliggjøre en undersøkelse av kjærlighet som noe mer enn en privat følelse. Et utgangspunkt er at kjærlighet som sosialt fenomen på samme tid er noe dypt personlig og noe dypt samfunnsmessig, og at denne dobbelheten preger hvordan mennesker lever og opplever kjærlighet. Begrepet kjærlighetens mentalitet anvendes fordi det åpner opp for en måte å undersøke skjæringspunktet mellom det personlige og det som er felles. Kjærlighetens mentalitet forstås som formet og preget av noen dimensjoner ved moderniteten. Dimensjonene er valgt ut fordi de anses som relevante når det gjelder å belyse kjærligheten i det moderne. Dimensjonene er kjent fra sosiologisk modernitetsteori; individualisering, relativisering, fornuft og rasjonalitet, refleksivitet, autentisitet, ironi og ambivalens. Disse fungerer som åpninger til å studere kjærlighetens mentalitet i det moderne, fordi de betraktes som vesentlige trekk ved det moderne samfunn – og som derfor også har relevans i forhold til å forstå kjærlighet. Det empiriske materialet presenteres først gjennom syv fortellinger om men-nenes (kjærlighets-)liv. Disse fortellingene fungerer som bakteppe for den videre analysen som er temasentrert. Analysen er tre delt. I den første delen er det empiris-ke nedslagsfeltet romantikk og det som undersøkes er romantikkens ambivalens, dette at romantikk på samme tid er noe attraktivt og noe problematisk. Den neste delen beskriver det som blir begrepsfestet ”den relative kjærlighet”. Et hovedspørs-mål er på hvilken måte det relative ved kjærligheten kan innebære dilemma når sett i forhold til valg, tvil, fornuft og rasjonalitet. Den siste delen problematiserer indivi-dualiseringen og spørsmålet er hvordan det kan være fruktbart å forstå denne di-mensjonen ved moderniteten sett i relasjon til kjærlighet. Oppgaven har en beskrivende heller enn en forklarende målsetning. Ønsket har vært å belyse hvordan kjærlighetens mentalitet kan forstås når sett gjennom en prisme dannet av fortellingene til noen unge menn i Norge i dag.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleKjærlighetens tvetydighet : en kvalitativ studie av kjærlighetens mentalitet i det moderneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2003-09-12en_US
dc.creator.authorGravås, Tonje Foosnæsen_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Gravås, Tonje Foosnæs&rft.title=Kjærlighetens tvetydighet&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2002&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-6555en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo8804en_US
dc.contributor.supervisorTove Thagaarden_US
dc.identifier.bibsys031555934en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15841/1/kjaerlighetens_tvetydighet.pdf
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15841/2/kjaerlighetens_tvetydighet.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata