Now showing items 1-1 of 1

  • Thingnes, Jorunn Simonsen (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Denne oppgåva undersøkjer korleis språkforvaltning fungerer i praksis, og kva språkhaldningar og språkideologiar som spelar inn i forvaltninga av nynorsk. Studieobjektet er eksamensoppgåver ved Universitetet i Oslo, og ...