Now showing items 1-1 of 1

  • Stjernholm, Karine de Vibe (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    I oppgava har jeg analysert en rekke setninger med subjektsellipser. Elliptiske konstruksjoner har tradisjonelt blitt regna som setninger som mangler noe for å bli fullverdige setninger, men etter å ha analysert bruken ...