Now showing items 1-1 of 1

  • Stiansen, Henrik (Master thesis / Hovedoppgave, 2001)
    Målet med oppgaven er å beskrive og drøfte noen viktige sider ved indirekte objekt i norsk ved hjelp av modeller og begreper fra aktuell syntaksteori. Det som får mest oppmerksomhet, er oppbygginga av verbalfraser med IO, ...