Now showing items 1-1 of 1

  • Spilling, Eivor Finset (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Denne oppgaven tar for seg gradbøying i norsk talespråk. Nærmere bestemt er oppgaven en undersøkelse av gradbøyinga i de tre talespråkskorpusene BigBrother-korpuset, Norsk Talespråkskorpus – Oslodelen og Nordisk dialektkorpus ...