Now showing items 1-1 of 1

  • Skarpeid, Ragnhild (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
    Denne oppgaven undersøker sammenhengen mellom avisannonser og redaksjonelt stoff i Adresseavisen, Bergens Tidende og Morgenposten i årene 1868, 1893 og 1918. Det konkrete datamaterialet favner om ni aviser, med til sammen ...