Now showing items 1-1 of 1

  • Simonsen, Unni (Master thesis / Hovedoppgave, 2004)
    Sammendrag: Studien er en variasjonsanalyse av inversjonsstrukturer i norske skriftlige mellomspråk. Den tar utgangspunkt i en hypotese i to punkter om at variasjon i anvendelse av inversjon er vanlig i norske mellomspråk ...