Now showing items 1-1 of 1

  • Ruud, Frøydis Marie (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
    Pergamenthandskriftet AM 39 fol. er heimfesta til Island og datert til omkring 1300 (AMkat I:28, ONP/Registre 432) og står Kringla nær i den stemmatiske tradisjonen. Berre restar er att av handskriftet, 43 blad som Árni ...