Now showing items 1-1 of 1

  • Nyborg, Birgit (Master thesis / Hovedoppgave, 2001)
    Dette arbeidet er en analyse av noen språklige fenomener i diplomer fra Jämtland fra perioden 1300-1400. Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge sentrale språklige aspekter i et skriftlig materiale som ikke har ...