Now showing items 1-1 of 1

  • Lea, Ann Helen (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Denne masteroppgaven handler om hvordan lånord integreres i norsk talespråk. Ved hjelp av Norsk talespråkskorpus, Oslo-delen, har jeg sett på hva slags lånord som brukes, hvem som bruker lånord og hvordan lånordene tilpasses ...