Now showing items 1-1 of 1

  • Laake, Signe (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    Målet med denne oppgaven var å utføre en diakron undersøkelse av den syntaktiske strukturen til norrøne og norske nomenfraser. Som teoretisk bakgrunn har jeg brukt generativ grammatikk. Jeg har hatt to hovedfokus. Jeg ville ...