Now showing items 1-1 of 1

  • Kvinlaug, Anders Magnus (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Denne oppgaven tar for seg genustilordning i kristiansandsdialekten. Jeg har undersøkt om det eksisterer genusvariasjon mellom kristiansandsdialekten og nynorsk, samt forsøkt å fastslå om talemålets genus er regelstyrt. ...