Now showing items 1-1 of 1

  • Kveseth, Aaste (Master thesis / Hovedoppgave, 2001)
    Leksemet det har mange funksjoner og brukes på ulike måter. I denne oppgaven har formålet vært å beskrive leksemet leksikalsk-semantisk. I tillegg ser jeg på kriterier for å klassifisere det i ordklasser, og hvordan slike ...