Now showing items 1-1 of 1

  • Kinn, Kari (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Denne oppgaven tar for seg oppkomsten av formelle subjekter, altså innholdstomt "det" eller "der" som subjekt, i norsk. Med utgangspunkt i generativ grammatikk og data fra mellomnorsk og tidlig moderne norsk undersøker jeg ...