Now showing items 1-1 of 1

  • Karlsen, Anita (Master thesis / Hovedoppgave, 2003)
    Denne oppgaven tar for seg punkterte runer i runeinnskrifter fra middelalderen. Det er en tilsynelatende mangel på konsekvens av gjennomføring av punktering som har vært mitt utgangspunkt for arbeidet, og hensikten med ...