Now showing items 1-1 of 1

  • Jensen, Bård Uri (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
    Oppgaven etablerer og diskuterer et begrepsapparat for lingvistisk synkron analyse av skrift og skriftsystemer og deres forhold til talespråk på fonem-, morfem- og ordformnivå. Hovedvekten er på fonemografiske ("alfabetiske") ...