Now showing items 1-1 of 1

  • Heli, Siri Sølberg (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Denne oppgaven undersøker hvilke holdninger som innad i NRK finnes i forhold til bruk av standardspråk og dialekt. Sentralt står de nye språkreglene fra 2007 hvor kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas åpner for en videre ...