Now showing items 1-1 of 1

  • Harstveit, Siri Storenes (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    I denne oppgaven har jeg tatt for meg to leksikon, Store norske leksikon og den norske utgaven av Wikipedia. Jeg har sett på hvilken betydning autorisering og teknologi har for kommunikasjonsforhold, faglighet og ...