Now showing items 1-1 of 1

  • Hansen, Eva Lin (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
    Jeg hadde flere mål med denne oppgaven. Det første var å finne ut hva som hadde skjedd med /e:/ og /æ:/ i trykksterk stilling før og etter /r/. Her fant jeg ut at endringene hadde beveget seg i retning av talt bokmål / ...