Now showing items 1-1 of 1

  • Halle, Jon Robin (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    I denne oppgaven undersøker jeg bruken av tredje person flertall i Oslo-målet. Undersøkelsen bygger på bruken til et utvalg informanter fra de to talespråkskorpusene TAUS og NoTa-Oslo. Jeg analyserer for det første variasjonen ...