Now showing items 1-1 of 1

  • Hågvar, Yngve Benestad (Master thesis / Hovedoppgave, 2002)
    Hvilken tekstnorm ligger til grunn for den gode førstesidesak i VG, og hvilken samfunnsmessig betydning kan en slik tekstnorm tenkes å ha? Denne avhandlingen drøfter begge spørsmålene gjennom en kritisk diskursanalyse av ...