Now showing items 1-1 of 1

  • Gjerstad, Magne (Master thesis / Hovedoppgave, 2001)
    Denne oppgaven er en vitenskapsretorisk analyse av Thomas Mathiesens Kan fengsel forsvares? (2. utg.). Jeg hevder at denne teksten kontrollerer sine leseres tolkningskontekst ved å utføre et relasjonsarbeid som knytter ...