Now showing items 1-1 of 1

  • Elle, Maria (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Oppgaven er skrevet ut fra et ønske om å utvikle bedre forståelse for de kommunikative strategiene som benyttes av politikere i en valgkamp. Nærmere bestemt tar den for seg dominansstrategier i den avsluttende partilederdebatten ...