Now showing items 1-1 of 1

  • Egebakken, Inger (Master thesis / Hovedoppgave, 2002)
    Sammendrag Jeg har i denne oppgaven sett nærmere på hva som ble topikalisert i norrønt, og hva som topikaliseres i moderne norsk. Målet med oppgaven har vært å vise at reglene for hva som kan topikaliseres i en setning ...