Now showing items 1-1 of 1

  • Bobrova, Maria (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Denne oppgaven handler om homofone ord som har ulikt genus og dermed ulik betydning, for eksempel en kar og et kar. Det er over 430 slike homofonpar i norsk. Litt over halvparten av dem har oppstått som resultat av et ...