Now showing items 1-1 of 1

  • Bjørkli, Linda Sofie Ramnæs (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    I denne oppgaven ser jeg på avløserord hos Aasmund Olavsson Vinje, og betrakter dem fra ulike perspektiver. Jeg har analysert et materiale som består av adjektiver jeg hovedsaklig har funnet gjennom å søke i nynorskkorpuset ...