Now showing items 1-1 of 1

  • Berg, Unni Helene (Master thesis / Hovedoppgave, 2003)
    I oppgaven "Runer og hermeneutikk" setter jeg fokus på runologien som tolkingsfag. Jeg gjør rede for en del særegenheter i forbindelse med lesing og tolking av runer, og tar for meg en del av metodedebatten i faget. Videre ...