Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:34:53Z
dc.date.available2013-03-12T09:34:53Z
dc.date.issued2002en_US
dc.date.submitted2002-10-22en_US
dc.identifier.citationKramer-Johansen, Øystein. Flyskrekkens årsaker og konsekvenser i et sosiologisk perspektiv. Hovedoppgave, University of Oslo, 2002en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15740
dc.description.abstractSammendrag: I denne hovedoppgaven er temaet flyskrekk. I det moderne samfunnet har flyet fått en sentral plass i menneskets bevegelsesmønster. Både i jobbsammenheng og i privatlivet kan mennesker ha behov for å fly. Det er en gjengs oppfatning at flyreiser er en sikker måte å forflytte seg på sammenliknet med reisemåter som bil, tog og båt. Imidlertid er det en del mennesker som frykter å fly. Flyskrekk som fenomen har vært kjent i årtier, men det er særlig i de senere år det har vært fokusert på problemet. Flere aktører arrangerer kurs for å hjelpe folk med problemet, og en rekke kjente personer har fortalt at de lider av flyskrekk. Flyskrekk kan sies å ha en rekke uheldige konsekvenser for den som rammes: Det kan bli et problem å reise på ferie med familie og venner, og også i jobbsammenheng kan reiser oppleves som vanskelig dersom det legges opp til flyreiser. Oppgavens ene mål har vært å beskrive hvordan flyredde ser på årsaker til at de har, eller har hatt, flyskrekk, og hvordan de opplever konsekvensene. Jeg har brukt sosiologiske teorier for å belyse disse opplevelsene. Problemstillingen var: Hva er flyskrekk, slik de flyredde selv opplever den? For å belyse denne opererte jeg med to underspørsmål: a) Hva opplever de flyredde er årsakene til flyskrekk? b) Hvilke konsekvenser kan skrekken ha for de flyredde? Oppgavens analyse bygger på kvalitative intervjuer med seks kvinner og tre menn i alderen 19 til 47 år , som har det til felles at de har deltatt på Via Flyspesialistens kurs "På vei til flyglede". Dette er et kurs som har som formål å få folk til å våge å fly, eller til å fly med større glede enn tidligere. I tillegg til dette har jeg kort vurdert hvordan media skriver om flyskrekk, og jeg har hatt korte samtaler med en flyvertinne, en flykaptein og pressetalskvinne i SAS, Siv Meisingseth. Endelig har jeg også foretatt et "ikke-intendert feltarbeid", ettersom jeg selv har deltatt på et slikt kurs. Jeg har støttet meg på flere teorier i oppgaven. Jeg har benyttet Giddens’ teori om tillit, abstrakte systemer og ontologisk sikkerhet for å belyse informantenes oppfatninger av årsakene til deres flyskrekk. I tillegg til dette belyses årsakene også ved hjelp av Becks begrep om risiko, virksomhetsteoriens begrep "livstruende virksomhet" og ved å se på medias vinkling av flyskrekk. Drøftingen viste at disse teoriene kan være gunstige for å belyse hvorfor informantene føler seg redde når de skal fly. Når det gjelder konsekvensene informantene har hatt av flyskrekk, benyttet jeg stemplingsteori og en modell utviklet av Dag Album for å belyse pasienter med hjerteinfarkt. Flere av informantene har følt seg stigmatisert fordi de ikke har villet fly, og gjort det de har kunnet for å unngå flyreiser. Rent praktisk har også flyskrekken ført til problemer og vanskeligheter. Dette gjelder både privat og i yrkeslivet. Oppgaven viser at det kan være en rekke årsaker til flyskrekk og skrekken kan ytre seg på høyst ulikt vis. Flyskrekk kan dermed ikke sies å være ett fenomen. Hva konsekvenser angår, har alle opplevd flyskrekken som mer eller mindre hemmende for livsutfoldelsen. Problemene har vært ulike, noe som også skyldes informantenes livssituasjon, ønsker om å fly og arbeidssituasjon. Et problem flere har opplevd har vært andres reaksjoner, flyskrekk fører altså til at mange blir stigmatisert.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleFlyskrekkens årsaker og konsekvenser i et sosiologisk perspektiven_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2003-07-10en_US
dc.creator.authorKramer-Johansen, Øysteinen_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Kramer-Johansen, Øystein&rft.title=Flyskrekkens årsaker og konsekvenser i et sosiologisk perspektiv&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2002&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-4157en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo6604en_US
dc.contributor.supervisorRegi Th. Enerstvedt og Arvid Fennefossen_US
dc.identifier.bibsys022725717en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15740/2/kramerjohansen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata