Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:33:01Z
dc.date.available2013-03-12T09:33:01Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-05-03en_US
dc.identifier.citationFjeldvær, Einar. Fleretnisk arbeidsmiljø og integrasjon. Hovedoppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15677
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er hvilken betydning samhandling mellom den etnisk norske majoriteten og den etnisk ikke-vestlige minoriteten kan tenkes å ha for integrasjon på individ- og samfunnsnivå. Nærmere bestemt dreier det seg om arbeidslivet som arena for slik samhandling, og som case har jeg valgt Postens Brevsenter. Den empiriske delen av oppgaven er basert på en kvalitativ intervjuundersøkelse med etnisk norske og etnisk ikke-vestlige ansatte som jobber i produksjonen. Hensikten med oppgaven er ikke å gi en fullstendig beskrivelse av bedriften, men å belyse noen mekanismer som er av relevans for oppgavens tema og som i en viss forstand kan tenkes å være av allmenn gyldighet. På individnivå ser jeg samhandlingen mellom minoritet og majoritet blant annet i lys av kontaktteori som for en stor del dreier seg om at personlig kontakt mellom medlemmer av ulike grupper kan føre til en reduksjon av fordommer. Jeg velger å se på personlig kontakt som nødvendig for etablering av ”svake bånd” i Mark Granovetters betydning av begrepet. Jeg betrakter også oppgavens tema i lys av hans teori om slike bånd som kanaler for informasjon og derved ressurser mellom ulike personer og nettverk. På samfunnsnivå ser jeg både empirien og disse teoriene i sammenheng med Peter Blaus makroteori hvor direkte samhandling som skaper forbindelser mellom samfunnets ulike grupper og lag betraktes som en nødvendig forutsetning for samfunnsmessig integrasjon. Den etniske segregasjonen innad på avdelingene er relativt lav ved Brevsenteret. Unntatt noen få nestledere er det imidlertid ingen ikke-vestlige ledere. I produksjonen synes strukturelle og kontaktteoretiske betingelser for god samhandling i større eller mindre grad å være til stede. Det er blant annet ofte mulig å føre samtaler under arbeidet. Samhandlingen ser ut til å bidra til en persepsjonsmessig differensiering og en etablering av svake bånd mellom personer fra minoriteten og majoriteten. I hverdagen oppleves ofte forskjeller mellom personer som viktigere enn forskjeller i etnisk bakgrunn. Informantene kontrasterer sine erfaringer mot mediebildet som de mener gir et for unyansert og negativt bilde av etnisk ikke-vestlige. Alle er av den oppfatningen at det er viktig for integrasjonen at etnisk norske og etnisk ikke-vestlige arbeider sammen, hovedsaklig fordi det kan redusere frykt og fordommer og fordi det tilfører etnisk ikke-vestlige viktig kompetanse. Blant annet siden det etableres svake bånd mellom minoritet og majoritet og siden individer får tilført ressurser gjennom disse, kan det synes rimelig å betrakte Brevsenteret og likeartete bedrifter som arenaer for integrasjon både på samfunns- og individnivå.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleFleretnisk arbeidsmiljø og integrasjon : en case-studie ved Postens Brevsenteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-08-17en_US
dc.creator.authorFjeldvær, Einaren_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Fjeldvær, Einar&rft.title=Fleretnisk arbeidsmiljø og integrasjon&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-15573en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo58435en_US
dc.contributor.supervisorGrethe Brochmann, Dag Albumen_US
dc.identifier.bibsys071148388en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15677/3/Integrasjon.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata