Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:37:06Z
dc.date.available2013-03-12T09:37:06Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-03-29en_US
dc.identifier.citationBerger, Christina. Refleksivitet, aksept og støtte. Masteroppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15667
dc.description.abstractTemaet i oppgaven vil være identitetsendring under og etter behandling i et terapeutisk samfunn for rusmisbrukere. Jeg ønsker at tidligere beboere skal komme til orde i denne oppgaven, fordi de kan bidra med økt innsikt på et komplisert felt. Det er gjennom deres erfaringer mulig å si noe om rusbehandlingen og om livet etterpå. Ved å se på hvilke faktorer som synes viktige for endring, ønsker jeg å bidra til økt kunnskap om endringsprosessen og om tilværelsen etter behandling. I denne studien har jeg kombinert to metoder; observasjon og intervju. Observasjonene skjedde i forkant av intervjuene som en forberedelse. Jeg bodde en uke på behandlingsinstitusjonen og deltok i to ettervernssamlinger. Deretter intervjuet jeg åtte personer som har gått gjennom behandling, og som befant seg i ettervern. Hovedfokus i oppgaven er rettet mot hvordan rusmisbrukere endrer identitet gjennom behandling, og hva som er viktig for å bevare og videreutvikle rusfrie identiteter etter behandling.I denne oppgaven blir tre ulike teoretiske perspektiver på identitet benyttet. Symbolsk interaksjonisme blir en viktig teoretisk ramme i oppgaven, da identitetsendring under behandling i et terapeutisk samfunn i stor grad skjer gjennom interaksjon med et fellesskap av likesinnede. I tiden etter behandling befinner tidligere beboere seg imidlertid ikke lenger i en skjermet kontekst, og andre forhold synes dermed å få betydning for videre endring og utvikling. I denne oppgaven vektlegges tre komponenter som betydningsfulle for at tidligere beboere skal bevare og videreutvikle rusfrie identiteter. For å få forståelse for videre endring og utvikling blir det nødvendig å supplere symbolsk interaksjonisme med andre teoretiske forståelser. Giddens forståelse av identiteten som refleksiv, og Goffmans situasjonelle forståelse av identitet, blir benyttet. Den første komponenten, som viser seg å være betydningsfull for videre identitetsendring er at beboerne har opparbeidet refleksivitet knyttet til egne følelser, holdninger og livsstil. De tidligere beboerne hevder at de reflekterer mye over egen atferd etter behandling, og at dette kan oppleves som slitsomt. Med Giddens (1996) begrep ”refleksiv selvidentitet” kan vi forstå hvordan tidligere beboeres refleksivitet kan være viktig for at de skal bevare og videreutvikle rusfrie identiteter. Identiteter er avhengige av næring og bekreftelse fra omgivelsene for å vedvare eller utvikle seg videre (Biernacki 1986). Den andre komponenten tidligere beboere hevder får betydning for videre endring, er opplevelse av aksept eller avvisning i konkrete møter med andre mennesker. På denne måten gis det uttrykk for at identiteten også har en situasjonell karakter. Goffmans (1959, 1963, 1967) ”dramaturgiske beskrivelser” om selvets utvikling er fruktbare bidrag til en slik forståelse. Den tredje komponenten, som hevdes å være av betydning for å bevare og videreutvikle rusfrie identiteter etter behandling, er støtte fra et nettverk. De tidligere beboerne har tatt avstand fra tidligere miljø og gamle venner. Den første tiden etter behandling vektlegges andre tidligere beboere som informantenes viktigste nettverk. Fortsatt støtte og omsorg fra dem synes å være viktig for videre utvikling. Symbolsk interaksjonisme er teoretisk ramme for forståelsen av nettverk og identitet.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleRefleksivitet, aksept og støtte : identitetsendring og rusbehandlingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-10-06en_US
dc.creator.authorBerger, Christinaen_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Berger, Christina&rft.title=Refleksivitet, aksept og støtte&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-16266en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo55588en_US
dc.contributor.supervisorDag Album og Astrid Skatvedten_US
dc.identifier.bibsys071397388en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15667/2/Refleksivitet.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata