Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:37:04Z
dc.date.available2013-03-12T09:37:04Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-11-15en_US
dc.identifier.citationBjørnerud, Kari-Anne. Menn og kreft. . Masteroppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15637
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om hvordan et utvalg tidligere kreftsyke unge menn opplever og håndterer sin situasjon. Å gå fra å være en produktiv og sterk mann før sykdommen, til oppleve at kroppen ikke fungerer, kan påvirke unge menns følelse av mannlighet på ulike måter. I tillegg preger ofte sykdommen og behandlingens bivirkninger mennenes fysiske og psykiske tilstand i livet etter sykdommen. Hovedfokus i oppgaven er mennenes forhold til kropp, helse og sykdom. I tillegg ser jeg på sykdommens betydning for mennenes selvforståelse. I oppgavens siste del blir kommunikasjon om sykdommen behandlet. I denne sammenheng står både mennenes forhold til helsepersonell, samt samtaler om tanker og følelser sentralt. Studien er basert på dybdeintervjuer med ni menn fra 18-37 år. Alle har en eller flere kreftdiagnoser bak seg, men var på intervjutidspunktet friske. Oppgaven har et sosiologisk opplevelsesperspektiv. Målet med analysen er å presentere mennenes subjektive erfaringer av sykdomsopplevelsen. I denne sammenheng er jeg både interessert i generelle tendenser, og det mer spesielle i datamaterialet. Dette gir analysen en empirisk og beskrivende karakter. Oppgavens empiriske materiale knyttes an til teoretiske perspektiver på kjønn, helse, selvforståelse og følelser. Mennenes forhold til kropp og helse blir i oppgaven behandlet i et kjønnsperspektiv. Både Ulla-Britt Lilleaas begrep kroppslig beredskap, og George Mosses beskrivelse av mannskroppens betydning for fremveksten av den mannlige stereotype er i denne sammenhengen sentrale. Victor Seidlers beskrivelse av maskulinitet og følelser og Simen Sjørup Simonsens begrep ronkedorfenomenet belyser hvordan mennene håndterer tanker og følelser knyttet til sykdommen. I tillegg knyttes Claes Ekenstams beskrivelse av den mannlige rädslan att falla til sykdommens betydning for informantenes opplevelse av å være menn. De empiriske funnene presenteres gjennom fire analysekapitler; Sykdomsperioden, Selvforståelse, Forhold til kropp og helse og Kommunikasjon om sykdommen. Sistnevnte kapittel er todelt. I første del behandles mennenes opplevelse av, og forhold til helsevesenet. Siste del handler om hvordan, og hvorvidt mennene snakker om sykdommen. I tillegg står spørsmål som hvem de snakker med, og hva de opplever som vanskelig å snakke om, sentralt. Oppgaven avsluttes med noen kommentarer om overførbarhet, samt hvilke temaer som kunne vært interessant å studere nærmere.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleMenn og kreft. : en kvalitativ studie av unge menns opplevelse og håndtering av kreftsykdom.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-05-04en_US
dc.creator.authorBjørnerud, Kari-Anneen_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bjørnerud, Kari-Anne&rft.title=Menn og kreft. &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-14866en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo48308en_US
dc.contributor.supervisorUlla-Britt Lilleaasen_US
dc.identifier.bibsys070652333en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15637/3/mennogkreft.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata