Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:33:06Z
dc.date.available2013-03-12T09:33:06Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-02-20en_US
dc.identifier.citationNome, Eivind Lavik. Menneskene og musikkonserten. Masteroppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15564
dc.description.abstractDet fokuserte motivet i denne oppgaven er musikkonserten som en sosial hendelse, der ulike aktører bruker og sammenfører forskjellige gjøremål i fysiske omgivelser, og sammen skaper konserten som en konkret begivenhet. Det tematiske spørsmålet er hvordan mening finnes og brukes i samhandlinga mellom sosiale aktører som har med seg kulturelle forforståelser av de aktivitetene de tar del i. Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan mennesker er sammen i å opprette felleskap gjennom ulike former for handlinger og bruk av tilgjengelige materielle omgivelser og forutsetninger. Studien bruker en kvalitativ metodisk tilnærming. Det empiriske grunnlaget er dannet gjennom feltarbeid som deltakende observatør ved konserter og konsertsteder, uformelle feltsamtaler med deltakere, og formelle intervjuer. Feltarbeidet har foregått ved et flerfold av konsertarrangementer i to norske byer gjennom et halvt år, og intervjuene har blitt gjort parallelt med feltarbeidet. Oppgavens metodedel viser hvordan de ulike metodiske tilnærmingene har bidratt til å skaffe informasjon og lærdom om aktivitetene omkring musikkonserten, og hvordan disse prosessene inkluderer utfordringer når det gjelder praktisk gjennomføring av et prosjekt og etiske dilemmaer omkring bruk av metoder og forholdet til felten og informantene. Oppgaven er i stor grad datadrevet, og kan sies å ha en åpen teoretisk tilnærming ved at ingen enkelt teori har generert forutgående hypoteser om konserten som fenomen. Jeg argumenterer likevel for at en generell sosiologisk ”ballast” naturlig er med når man nærmer seg sosiale fenomener som sosiologisk studerende. I forhold til oppgavens fokus på samhandling og materialitet, diskuteres Pitirim Sorokins teori om sammensetninga til sosiokulturelle fenomener spesielt. Ut i fra denne blir det argumentert for å betrakte menneskers observerbare samhandling om meninger, verdier og normer som et ”Samhandlingsrom”. I tillegg diskuteres oppgavens data i forhold til teorier om menneskers organisering av forståelse gjennom begrepene om script og rammer. Sentralt her er tilnærmingene til Roger Schank/Robert Abelson og Erving Goffman. I oppgaven blir det analysert hvordan aktørene samles i aktørinstanser og virkeliggjør musikkonserten som meningsfylt gjennom samhandlinga i begivenheten. Videre gjøres det rede for hvordan dette òg er knytta til aktørenes medbrakte forståelser av materielle forutsetninger og egne og andres gjøremål som meningsfulle. Denne oppgaven viser hvordan begrepene om rammer og script kan brukes ved studier av sosiale begivenheter. Sammen med begrepet om et Samhandlingsrom synliggjør disse begrepene hvordan aktørene bruker handlinger og tilgjengelige materielle forutsetninger for at sosiale begivenheter skal oppleves som meningsfylte. Mennesker forholder seg til meningsfylte omgivelser og aktiviteter i samhandling, og oppgaven støtter et syn på at det er sosiale aktører som ”legger” mening og verdi i aktivitetene og materialiteten i musikkonserten. Forståelsen av konsertbegivenhetens meninger og verdier opprettes og bekreftes i, og gjennom, samhandling i materielle omgivelser. Mer enn konserten ”gjør” aktørene, gjør de sosiale aktørene konserten.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleMenneskene og musikkonserten : en sosiologisk undersøkelse av konserten som sosiokulturelt fenomenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-03-31en_US
dc.creator.authorNome, Eivind Laviken_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Nome, Eivind Lavik&rft.title=Menneskene og musikkonserten&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-12080en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo36462en_US
dc.contributor.supervisorPer Otnesen_US
dc.identifier.bibsys06056668xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15564/1/musikk.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata