Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:32:39Z
dc.date.available2013-03-12T09:32:39Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-12-05en_US
dc.identifier.citationHarm, Sølvi. Iranere og tamiler i Oslo. Masteroppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15556
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er unge tamiler og iranere i Oslo, sett i forhold til sosial mobilitet. Hvordan har tilpasningen i Norge gått? Iranere og tamiler er to nasjonaliteter som utmerker seg på hver sin måte. Iranere er kjent for å ha forholdsvis høy utdannelse, mens tamiler er kjent for å være godt representert på arbeidsmarkedet. Hovedfokuset er på vertikal sosial mobilitet som forteller noe om hvordan et individ eller et sosialt objekt skifter fra å tilhøre et sosialt sjikt til et annet. Vertikal mobilitet kan gå både oppover og nedover, og kalles ”social climbing” eller ”social sinking”. Dette er P. Sorokin (1964) sin definisjon av begrepet. Oppgaven er basert på kvalitative livshistorieintervjuer med unge iranere og tamiler som er bosatt i Oslo. Iranerne fremstår for meg som mer ”vestlige” enn tamilene, Iran var også et land med en levemåte mer lik den ”vestlige” før revolusjonen i 1979. Få av de iranske informantene har noe sterk tilknytning til et iransk miljø her i Oslo, og de er mye sammen med etniske nordmenn. Iranerne er også svært opptatt av utdannelse, i større grad enn tamilene. Tamilene tilbringer i motsetning til iranerne mye tid sammen med andre tamiler. De er også opptatt av utdannelse og ser på dette som viktig, men ikke i like stor grad som de iranske informantene. Analysedelen i oppgaven følger i stor grad teorien til Alejandro Portes og Ruben G. Rumbaut (2001) om segmentert tilpasning. Portes og Rumbaut legger vekt på at sosial mobilitet avhenger av flere ulike forhold som: gruppens migrasjonshistorie, forholdet mellom generasjoner, kulturelle og økonomiske barrierer, og de ressurser innvandrerne har til å bekjempe eventuelle barrierer med. Denne teorien går ut på at verken innvandrerbefolkningen eller vertslandet er heterogene. Etniske minoriteter som kommer fra samme land kan være svært forskjellige. De kan ha ulik sosial bakgrunn, komme fra ulike lag av befolkningen, og hvilket tidspunkt de kommer på kan også ha noe å si for tilpasningsprosessen. Etniske minoriteter kan oppleve å bli konfrontert med helt ulike situasjoner og derfor kan deres integreringsprosess få ulike utfall. Utfallet av tilpasningen varierer på tvers av ulike minoritetsgrupper, og en enkel og rask integrering inn i vertssamfunnet er bare et av de mulige utfallene. Klatrer de tamilske og iranske informantene oppover på klassestigen sett i forhold til sine foreldre? Videre er jeg opptatt av hva slags verdier og aspirasjoner de har i forhold til utdanning og fremtidige jobbmuligheter. Gjennom intervjuene med informantene har også opplevelse av diskriminering blitt et tema. Hvordan påvirker diskriminering unge iranere og tamiler sin sosiale mobilitet? Informantenes tanker om fremtiden er det siste temaet i oppgaven, hvor jeg tar opp deres forhold til Norge og hjemlandet. Har Norge blitt deres hjemland etter mange år her, eller finnes en drøm om å kunne vende tilbake til opprinnelseslandetnor
dc.language.isonoben_US
dc.titleIranere og tamiler i Oslo : tilpasning og sosial mobiliteten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-03-20en_US
dc.creator.authorHarm, Sølvien_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Harm, Sølvi&rft.title=Iranere og tamiler i Oslo&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-11989en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo33844en_US
dc.contributor.supervisorKatrine Fangenen_US
dc.identifier.bibsys060495081en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15556/1/iranere.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata