Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:38:36Z
dc.date.available2013-03-12T09:38:36Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-11-20en_US
dc.identifier.citationSenum, Geir. Middelklassens opprør. Hovedoppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15545
dc.description.abstractTema for hovedoppgaven er lokale lønnsforhandlinger ved Universitetet i Oslo i 2002. Lønnsforhandlingene ved UiO dette året var spesielle av to årsaker. For det første var det en markert større pott enn tidligere til lokale forhandlinger. For det andre ble det gjennomført forsøk med forberedende forhandlinger ved to fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet. Jeg har i oppgaven sett på både forhandlingsprosessen og fordelingen av forhandlingspotten. En viktig ambisjon har vært å avdekke om det fantes systematiske forskjeller mellom de tre forhandlingsstedene. Forhandlingspotten ble i hovedtariffavtalen for staten fastsatt til 2 prosent av universitetets lønnsmasse pr oktober 2001. Min analyse av fordelingen av forhandlingspotten viser at UiO hadde en sterk selektiv profil på oppgjøret. Det vil si at det ble gitt store lønnstillegg til en mindre andel av de ansatte. Kun 18 prosent av alle ansatte ved universitetet fikk tillegg i 2002. Til gjengjeld fikk de utvalgte i gjennomsnitt 28 417 kroner i lønnsopprykk. Høyeste tilegg var på kr 109 900. Denne profilen sammenfaller med målsettingene om lønnsdifferensiering som målføres i universitetets lønnspolitikk, og som arbeidsgiver og forskerforbundet var sterkeste eksponenter for. Det var en skjev fordeling av lønnspotten mellom de ulike stillingskategoriene. Professorer og ledere fikk en større andel av potten enn det de utgjorde av lønnsmassen (pro rata). Alle andre stillingskategorier fikk mindre enn pro rata. Professorene fikk dobbelt så stor uttelling i andel pott som deres vekt av lønnsmassen. I motsatt ende av skalaen fant vi stipendiater og vitenskapelige mellomstillinger. Aller dårligst uttelling fikk stipendiater. Det var 720 stipendiater i 2002, men bare 6 av dem nådde opp i forhandlingene. Konsekvensene av fordelingsprofilen var at det ble økt lønnsspredning ved UiO. Både innen og mellom stillinger. Kvinner fikk mindre andel av potten enn hva de utgjorde av lønnsmassen. Konsekvensen ble at gapet mellom kvinners lønn i forhold til menns økte noe. Fagforeningene fikk god uttelling når vi sammenligner medlemmenes andel av pott med deres andel av lønnsmassen. De tre største fagforeningene hadde alle større andel av pott enn av lønnsmasse. Regninga for dette ble plukket opp av de uorganiserte. Andelen uorganiserte er anslått til å være i overkant av 20 prosent mens de tok ut kun 2,5 prosent av potten. Fagforeningene hadde imidlertid konkurrerende interesser knyttet til de andre fordelingsparametrene, og ikke alle var like fornøyd med fordelingsprofilen for øvrig. Forhandlingene var preget av det partene kalte et akseptabelt og nødvendig konfliktnivå, ulikhet i interesser tatt i betraktning. Fagforeningene hadde forskjellig medlemsprofil og interesser. Dette gav dem svært ulike utgangspunkt for avveininger mellom konflikt og samarbeid med arbeidsgiver. De valgte derfor ulike forhandlingsstrategier. I tillegg var strategivalgene påvirket av at det var sterke innslag av fagforeningskonkurranse. Det var tydelige forskjeller mellom forhandlingsstedene både med hensyn på selve forhandlingsprosessen og fordelingen av potten. Begge forsøksfakultetene hadde en sterkere selektiv profil og sterkere prioritering av professorer og ledere enn universitetet for øvrig. Forhandlingsklimaet var også noe tøffere ved fakultetene, spesielt i starten. Det bedret seg noe etter hvert som partene lærte hverandre bedre å kjenne og fikk respekt for hverandres ulikheter.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleMiddelklassens opprør : en analyse av lokale lønnsforhandlinger ved Universitetet i Oslo i 2002en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-07-07en_US
dc.creator.authorSenum, Geiren_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Senum, Geir&rft.title=Middelklassens opprør&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-12491en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo33102en_US
dc.contributor.supervisorGeir Høgsnesen_US
dc.identifier.bibsys061104167en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15545/2/forhandlinger.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata