Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:31:44Z
dc.date.available2013-03-12T09:31:44Z
dc.date.issued2001en_US
dc.date.submitted2002-10-01en_US
dc.identifier.citationFalch, Hanne Elisabeth. Mannlighetens muligheter og begrensninger. Hovedoppgave, University of Oslo, 2001en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15524
dc.description.abstractDenne oppgaven bygger på fjorten kvalitative intervjuer med menn i to aldersgrupper. Bakgrunnen for et slikt utvalg var basert på mitt ønske om å utforske likheter og ulikheter i to aldergrupper menns utforming av mannlighet. Med en antagelse om at disse to gruppene menn har utformet mannlighet under ulike historiske betingelser har mitt utgangspunkt for denne oppgaven vært å se på hvilke ulike forhold som både kan ha virket begrensende men også som kan ha virket mulighetsskapende for de to gruppene menns utforming av mannlighet. Valg av problemstilling og valg av teoretisk tilnærming har først og frems vært forankret i min analyse av det empiriske intervjumaterialet. Mennenens mannlighetshistorier bar et tydelig preg av både forandring og kontinuitet. Med et ønske om å gripe denne dimensjonen i materialet valgte jeg å utforske utforming av mannlighet i skjæringspunktet mellom subjektive erfaringer, sosiale strukturer og kulturelle forestillinger. Oppgavens teoretiske perspektiver er forankret i et sosialkonstruktivistisk vitenskapsteoretiske ståsted. Dette ståsted viser primært til hvordan jeg i oppgaven forstår kjønn og utforming av kjønn. Valg av teoretisk blikk følger av sosialkonstruktivismens fokus både på de subjektive erfaringenes betydning for utforming av mannlighet og på dette perspektivets fokus på hvordan mannlighet er et produkt av tilbakevendende handlingsmønstre. I oppgavens empiriske analyse har jeg som en følge av det ovennevnte perspektivet valgt å se på hvilke muligheter og begrensninger som knytter seg til mennenes utforming av mannlighet i lys av deres livssituasjon, deres erfaringsbaserte handlekraft og deres forestillinger. Jeg hevder med bakgrunn i denne analysen å finne tre viktige forhold som sier noe om hvilke betingelser som knytter seg til de to aldergruppene menns utforming av mannlighet. Det første peker mot at også menn taper på en strukturell arbeidsdeling mellom kjønnene, det andre peker på at ny erfaringsbasert handlekraft er av fundamental betydning for at de yngre mennene skal kunne utforme mannlighet på alternative måter. Det tredje og siste poeng visert til at mennenes forestillinger om kjønn og foreldreskap virker konserverende på deres nye kjønnede praksis.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleMannlighetens muligheter og begrensninger : en analyse av foranderlighet og uforanderlighet i utforming av mannligheten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2003-07-04en_US
dc.creator.authorFalch, Hanne Elisabethen_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Falch, Hanne Elisabeth&rft.title=Mannlighetens muligheter og begrensninger&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2001&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-35921
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo3293en_US
dc.identifier.bibsys012161195en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata