Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:34:35Z
dc.date.available2013-03-12T09:34:35Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-09-22en_US
dc.identifier.citationGlørstad, Vibeke. Narratives of Identity and Nation in Zimbabwean Theatre / Fortellinger om identitet og nasjon i Zimbabwisk teater. Hovedoppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15505
dc.description.abstractI denne oppgaven analyserer jeg representasjoner av identitet og nasjon i to teaterstykker. Stykkene er politiske satirer i "communitytheatre" sjangeren i Zimbabwe. Bakgrunnen for arbeidet er forståelsen av kulturell utrykk og populærkultur som en form for massemedia og som ytringer som deltar i hegemoniske kamper. Konteksten er den politiske situasjonen i Zimbabwe i 1999, dette året begynte opposisjonen å få fotfeste og det var en stille optimisme i forhold til videre utvikling av demokrati og styrking av menneskerettigheter. Stykkene jeg analyserer er allikevel kritiske til regimet. "The Members" (Amakhosi) kritiserer bl.a. korrupte MPs og "Ivhu versus the State" (Rooftop) intervensjon i DRC (Congo). Jeg er opptatt av hvordan motstanden utrykkes, og forskjeller i strategier mellom stykkene fra ulike geografiske settinger. Mitt teoretiske grunnlag og begrepsapparat utleder jeg fra cultural studies, diskursteori og postkoloniell teori. I dette begrepsapparatet vises det hvordan offentligheten består av motstridende diskurser, og at politisk kamp også er diskurspolitikk. En postkoloniell lesemåte vektlegger hybride representasjoner som unngår fortellinger i polariseringer og essensielle forestillinger om identitet. Dette er bakgrunnen for min lesemåte. Jeg analyserer stykkene ut fra hvordan de forteller aktuelle konfliktsituasjoner i Zimbabwe; hvilke konfliktlinjer skriver de seg inn? Hvordan er identitet representert i fortellinger om kjønn, klasse og rase? Hvordan fortelles maktpersoner, hvordan snakker de om ulikhet og relasjonen mellom hvite og sorte? Tilbyr stykkene mangfoldige eller stereotype representasjoner av identitet? Jeg analyserer hvordan de opplever og forteller nasjonen; gir de rom for mangfold av nasjonale identiteter? Hvordan forteller de om strategier for politisk endring? Jeg viser at begge teaterstykkene foregrep den politiske og sosioøkonomiske krisen som har utviklet seg i Zimbabwe fra 2000, deres motstandstrategier ligger også til grunn for den nåværende opposisjon.nor
dc.description.abstractIn this thesis I analyse representations of identity and nation in two plays. The plays are satires in the "community theatre genre" from Zimbabwe. The background for this work is the understanding of cultural expressions and popular culture as a form of mass media; as such they are utterances which take part in hegemonic battles. The context is the political situation in Zimbabwe in 1999, when the opposition was gaining a foothold and there was a certain silent optimism concerning future development of democracy and strengthening of human rights. The plays I analyse criticise the regime. "The Members" (Amakhosi) criticises corrupt MPs and "Ivhu versus the State" (Rooftop) recounts the intervention in the Democratic Republic of Congo. I am interested in how resistance in the plays is expressed and the differences in strategies between the plays which are from different geographical settings. My theoretical position and concepts derive from cultural studies, discourse theory and post-colonial studies. These theories and conceptual framework emphasise how the public sphere consists of conflicting discourses, and that political struggle is also a politics of discourse. A post-colonial reading strategy focuses on hybrid representations which avoid narratives told in polarisations and essential conceptions of identity. These theories are the background for my reading strategies. I analyse the plays in relation to how they recount/narrate actual conflicts in Zimbabwe - which lines of conflicts do they comment on? How is identity represented in the narratives of gender, class and race? How are the powerful/leaders recounted? How do they talk about inequality and the relationship between white and black? Do the plays offer multiple or stereotypical representations of identity? I analyse how they experience and narrate their nation - do they provide space for a multiplicity of national identities? How do they narrate strategies for political change? I demonstrate that both plays anticipate the political and socio-economic crisis which been developing in Zimbabwe since 2000. I have an updated last chapter where I also show that the plays’ strategies of resistance are the basis for the present opposition. I am also discussing the support to this kind of culture through the Norwegian Development Aid . A pdf-version of the thesis can be obtained by request via e-mail to vibeke.glorstad@himolde.no The thesis is available in both English and Norwegian.eng
dc.language.isoengen_US
dc.titleNarratives of Identity and Nation in Zimbabwean Theatre / Fortellinger om identitet og nasjon i Zimbabwisk teateren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-03-18en_US
dc.creator.authorGlørstad, Vibekeen_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Glørstad, Vibeke&rft.title=Narratives of Identity and Nation in Zimbabwean Theatre / Fortellinger om identitet og nasjon i Zimbabwisk teater&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-27266en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo30622en_US
dc.contributor.supervisorLars Mjøset. Mai Palmbergen_US
dc.identifier.bibsys112053084en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15505/1/teater.pdf
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15505/2/teater-eng.pdf
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15505/3/teater-eng.pdf
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15505/4/teater.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata