Hide metadata

dc.date.accessioned2014-03-27T12:09:46Z
dc.date.available2014-03-27T12:09:46Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-06-01en_US
dc.identifier.citationJohansen, Thor Hallgeir. Stifinner'n. Hovedoppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15491
dc.description.abstractMitt hovedanliggende med denne oppgaven er å bringe frem økt forståelse og innsikt i hvordan sosial samhandling, ulike handlingskontekster og referanserammer skapes og manifesterer seg i den rehabiliteringsorienterte fengselsavdelingen Stifinner’n i Oslo fengsel, som intenderer å hjelpe sine innsatte med rus- og kriminalitetsproblemer. Med basis i Lysgaards arbeiderkollektiv¬teori og Goffmans begrepsapparat beskriver denne oppgaven hvordan innsatte i perioder og situasjoner forsøker å unnslå seg de krav som stilles fra fengselsavdelingens representanter. Unnvikelse fra personalets fremholdte krav søkes å holdes skjult ettersom de innsatte, i likhet med arbeiderne i Arbeiderkollektivet, befinner seg i de underordnedes karakteristiske problemsituasjon (Lysgaard 1985). Det vil si at de underordnede føler ”ansettelsen” som nødvendig, samtidig som de krav ”bedriften” stiller, til tider kan oppleves som ubønnhørlige. Stifinner’n har et begrenset antall soningsplasser (ca. 20), og søkermassen er stor, så riften om soningsplass på Stifinner’n er høy. Innsatte som får innvilget sine søknader, er seg bevisst hvilket privilegium det er å sone på Stifinner’n. Målet med ”produksjonen” på Stifinner’n er å skape rehabiliterende stifinnere, som vil stå godt rustet til å videreføre sin rehabiliteringsprosess i overføring til soning i institusjon (§ 12-soning) i Tyrili¬stiftelsen eller i en annen samarbeidende behandlingsinstitusjon. Innsatte på Stifinner’n vil kort tid etter ankomst bli forelagt ”produksjonsmidlene”. Dette er ikke fysiske arbeidsredskaper og maskiner, men ulike former for kognitive programmer og ritualaktige møter som er ment at innsatte skal ”produsere” i. De innsatte er ”varer” i seg selv, ettersom ”produksjonsmidlene” er ment fra personalets side å skape positive endringer (”produksjon”) i den enkelte innsatte. Det vil kunne være vanskelig for personalet å vurdere den reelle ”produksjonen”. De innsatte vil ofte ha bedre oversikt over i hvilken grad de reelt etterlever stifinnersystemets krav om atferd og kognisjonsmessig endringer. Oppgaven tar blant annet for seg hvordan personalet i perioder stiller seg tvilende til om ”produksjonen” er like stor som den hevdes å være av de innsatte. I slike perioder vil personalet ofte jobbe iherdig med å finne frem til det de mener må være tilstede i arbeidsstokk med liten produksjon; ”produksjonshemmende” aktører. Oppgaven belyser til slutt potensielle årsaksfaktorer til visse innsattes reelle tilslutningsendringer til stifinnersystemet.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleStifinner'n : En rus- og rehabiliteringsavdeling innenfor Oslo fengsel sett i lys av Lysgaards kollektivteori og Goffmans begrepsapparaten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2014-03-26en_US
dc.creator.authorJohansen, Thor Hallgeiren_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Johansen, Thor Hallgeir&rft.title=Stifinner'n&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-37102
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo27803en_US
dc.contributor.supervisorOle-Jørgen Skogen_US
dc.identifier.bibsys141660414en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15491/2/rus.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata