Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:36:53Z
dc.date.available2013-03-12T09:36:53Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-05-04en_US
dc.identifier.citationTellmann, Silje Maria. Fra argumentasjon til kjøpslåing. Hovedoppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15485
dc.description.abstractDenne studien tar sikte på å beskrive og forstå samhandlingsprosesser i forhandlingene om Kyoto-protokollen i perioden mellom Klimakonvensjonens første partskonferansen i 1995 til Kyoto-protokollen ble underskrevet under den tredje partskonferansen i 1997. Studien er avgrenset til å omhandle forhandlingene om reduksjonsmål og fleksible mekanismer. Oppgaven er bygget opp som en teoretisk fortolkende case-studie. Med bakgrunn i deliberativ forhandlingsteori konseptualiserer studien samhandlingsprosesser med utgangspunkt i Jon Elsters distinksjon mellom argumentasjon og kjøpslåing. Disse bygger på Jürgen Habermas’ kommunikative og strategiske handlingsbegrep. Videre inkluderes forhandlingsstrukturene i analysen for å forstå hvordan forholdene det forhandles under virker sammen med samhandlingen. Strukturanalysen tar utgangspunkt i Thomas Risses operasjonalisering av Habermas’ betingelser for kommunikativ handling. Han beskriver aktørenes livsverden samt likeverdet mellom aktørene i forhandlingene som avgjørende for at man skal kunne forvente argumentasjon mellom aktørene i en forhandlingssituasjon. Empirisk deles forhandlingene inn i tre faser som skilles ad ved hver partskonferanse. Den første fasen ledet opp til COP 1 i Berlin (-95), da Berlin-mandatet og en pilotfase for felles gjennomførte aktiviteter ble vedtatt gjennom kjøpslåping under COP 1. Fase II ledet opp til COP 2 i Geneve (-96) og var preget av at aktørene forhandlet innenfor et nyetablert forum samtidig som de ennå ikke hadde klart definerte preferanser. Dette resulterte i tidvis sterk argumentasjon mellom aktørene. Fasen kulminerte da aktørene vedtok Geneve-deklarasjonen under COP 2, på tross av sterke protester fra flere aktører. Fase III var preget av retoriske handlinger inntil alle de sentrale aktørene hadde presentert sine posisjoner. Da kunne man være vitne til at samhandlingen gikk over til å bli preget av kjøpslåing mellom aktørene, noe som ble forsterket av at forhandlingsstrukturene i mindre grad enn tidligere muliggjorde kjøpslåing. Kyoto-protokollen ble vedtatt på overtid under COP 3, uten begrunnet konsensus bak, noe som skyldtes utbredt kjøpslåing mellom aktørene i den siste tiden forut for beslutningssituasjonen. Studiens prosessorienterte tilnærming avslører hvordan samhandlingen var preget av argumentasjon under forhold som var preget av usikkerhet, både med hensyn til egne og andres preferanser, og åpne forhandlingsstrukturer, mens kjøpslåing overtok som den dominerende samhandlingsmodus etter hvert som usikkerheten ble mindre og presset om å fatte beslutninger økte. Denne endringen i samhandling fant sted sammen med en endring i strukturene som i mindre grad åpnet for argumentasjon mellom aktørene. Den sterke graden av kjøpslåing mot slutten av forhandlingene resulterte i en protokoll som ble betegnet som et kompromiss mellom aktørene, noe som var forventet ettersom det ligger i kjøpslåingens natur at begrunnet konsensus ikke er et mulig utfall. Men klimaforhandlingene illustrerer likevel hvordan argumentasjon kan være en forutsetning for kjøpslåing i forhandlinger. Argumentasjon bidro til å øke aktørenes forståelse av klimaproblematikken og bidro til en avgrensing av alternative løsninger. Argumentasjonen mellom aktørene dannet således grunnlaget for kjøpslåingen som fant sted mot slutten av forhandlingene.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleFra argumentasjon til kjøpslåing : en studie av samhandlingen i klimaforhandlingeneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-05-31en_US
dc.creator.authorTellmann, Silje Mariaen_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Tellmann, Silje Maria&rft.title=Fra argumentasjon til kjøpslåing&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-12257en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo26879en_US
dc.contributor.supervisorSjur Kasa og Lars Mjøseten_US
dc.identifier.bibsys060907401en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15485/1/klima.pdf
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15485/2/klima.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata