Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T09:34:10Z
dc.date.available2013-03-12T09:34:10Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-02-21en_US
dc.identifier.citationCameron, Anders. Mellom læring og verdighet. Masteroppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/15471
dc.description.abstractSammendrag: Hovedspørsmålet i oppgaven er: Hva kjennetegner møter mellom pasienter og studenter i undervisningen på sykehus. Denne har blitt spesifisert i følgende underspørsmål: Hvilke mål kan studentene og pasientene sies å ha med møtene dem imellom? Hvilke samhandlingsressurser er tilgjengelige for studentene og pasientene for å nå målene i samhandlingen? Hvordan anvender studentene og pasientene samhandlingsressursene strategisk for å oppnå sine mål? Metode og data Jeg har gjennomført feltarbeid ved et universitetssykehus, der jeg har fulgt to ulike undervisiningstyper studentene gjenomgår omtrent midt i studiet. Notater fra dette feltarbeidet utgjør det empiriske hovedgrunnlaget for oppgaven. Jeg har også benyttet meg av noen skriftlige, foreliggende datakilder, hovedsaklig pensumlitteratur fra medsinstudiet ved UiO. Teoretisk grunnlag I utgangspunktet ønsket jeg å gå inn i feltet med svært åpne forutsetninger, for på denne måten å gjøre arbeidet med oppgaven så datadrevet som mulig. Imidlertid var min tilnærming preget av den retningen innen sosiologisk teori som har blitt kalt symbolsk interaksjonisme, og særlig Erving Goffmans sosiologi. Jeg ønsket å konsentrere meg om fortolkning av hva aktørene sier og gjør, og hvilken symbolsk betydning dette har i samhandlingen dem imellom. Denne interessen var også en årsak til valget av feltarbeid som metode. I analysen av datamaterialet har jeg snevret inn problemstillingen i tre underspørsmål, og til grunn for dette ligger et maktperspektiv: Inspirert av blant andre Erving Goffman og Mary Rogers’ (1974) fortolkning av maktbegrepet i hans forfatterskap, har jeg særlig vært opptatt av den relasjonelle makten i møtene mellom studenter og pasienter. Den relasjonelle makten er her tenkt som muligheten til å oppnå sine mål i samhandlingen. Funn Pasientene og studentene har ulike mål med møtene dem imellom. Et sentralt mål for både pasienter og studenter er å gjøre møtet til et møte mellom to verdige selv. I tillegg til målet om verdighet, har studentene et mål om å lære noe av situasjonen. Pasientene og studentene arbeider ved hjelp av seremonielle ressurser for å framstå med verdige selv i situasjonen. Pasientene og studentene har ulik tilgang på ressurser for å oppnå sine mål i møtene dem imellom. I tillegg er det i situasjonen ulike faktorer pasietene og studentene må konfrontere for å kunne oppnå sine mål. Jeg har identifisert en rekke samhandlingsressurser som er tilgjengelige for aktørene, og en rekke strategier som aktørene kan benytte seg av for å anvende ressursene for å oppnå sine mål.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleMellom læring og verdighet : møter mellom legestudenter og pasienter i undervisningen på sykehusen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2005-08-16en_US
dc.creator.authorCameron, Andersen_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Cameron, Anders&rft.title=Mellom læring og verdighet&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-10391en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo24699en_US
dc.contributor.supervisorDag Albumen_US
dc.identifier.bibsys050656414en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15471/1/legestudenter.pdf
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/15471/2/legestudenter.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata